Personlig servicetekniker

Personligare service

Med en personlig servicetekniker blir det enklare att vara bilägare.

Du vänder dig alltid till en och samma person, oavsett ärende. Våra servicetekniker har som uppgift att sköta servicen på din bil. Du tar kontakten, serviceteknikern tar emot dig. Tillsammans går ni igenom vad som ska åtgärdas. När du hämtar din bil går ni igenom vad som utförts och åtgärdats under besöket. Du får maximal service med en person som lär känna dig och din bil. Vi har personliga servicetekniker på alla våra anläggningar, se kontakt på respektive avdelning.