Bidra till ett renare Värnamo

Tänk på miljön – tvätta inte på gatan!

Just nu råder det restriktioner för vattenanvändandet pga den låga grundvattennivån i Värnamo kommun.
Värnamo kommun rekommenderar kommuninvånarna att tänka igenom sin vattenförbrukning och spara in på vattnet genom att undvika tex. vattning av trädgårdar, duscha kortare tid, stänga av vattnet vid tandborstning, fylla disk-tvättmaskiner innan de körs m.m. Detta gör stor skillnad för vår miljö då om vi alla hjälps åt, kan spara enorma mängder vatten.

Nu när sommaren kommer och pollenmängderna är höga är biltvättandet en annan stor vattenförbrukare. Tvättar du bilen hemma på gatan rinner förutom enorma mängder vatten även gifter, oljerester och tungmetaller rakt ut i dagvattensystemet. Bor du i Värnamo innebär detta att det rinner rakt ut i Lagan.

Tvättar man istället i en miljögodkänd biltvätt tas gifterna om hand och du får en skonsam tvätt samtidigt som du värnar om miljön.

EN HÅLLBAR TVÄTTANLÄGGNING

I Finnvedens Bils tvättanläggning används enbart miljögodkända tvätt- och avfettningsmedel.
Genom en avancerad reningsprocess i flera steg tas alla föroreningar om hand. Detta gör att ca 95% tvättvattnet kan återanvändas och det behöver endast tillföras ca 67 liter nytt vatten till varje tvätt. Den lilla mängd vatten som släpps ut från anläggningen är helt fri från alla skadliga ämnen och orsakar ingen negativ miljöpåverkan.

Förutom automattvätten erbjuder Finnvedens Bil även fyra gör-det-självstationer.
Här finns allt du behöver för att göra din bil ren, både utvändigt och invändigt från 20kr och uppåt. Gör-det-självstationerna är utrustade med bland annat insektsmedel som tar bort flugor och insekter som annars kan skada bilens lack men också invändig tvättutrustning så som dammsugare m.m. Allt samlat på en och samma plats för att göra det så enkelt som möjligt för dig.

Bidra till ett renare Värnamo. Med Volvokort eller Renaultkort får du alltid 20 % rabatt på alla tvättprogram. Det är vårt sätt att göra det enklare för dig att byta vana.