Miljöpolicy Finnvedens Bil AB

Vår strävan är att verka för en långsiktig hållbarhet och för att möta den nya krav som ställs för att ligga i framkant i vårt gemensamma miljöarbete.

Vi skall minimera miljöeffekterna av vår verksamhet inom bilbranschen genom att:

  • Påverka och välja leverantörer med produkter och tjänster som uppfyller kraven på miljöomsorg.
  • Ta ansvar för vår del i helhetssynen på externa intressenters miljöpolitik.
  • Delegera ansvar och befogenheter till samtliga avdelningschefer, så att verksamheten bedrivs på ett miljövänligt sätt.
  • Utbilda alla våra medarbetare i vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.
  • Medarbetarna skall känna ett personligt ansvar för att minska vår miljöpåverkan.
  • Medarbetarna skall utveckla våra arbetsmetoder så att våra tjänster minskar miljöeffekterna.
  • Speciellt utsedd miljöansvarig arbetar löpande med att utveckla vårt gemensamma miljöarbete.

Denna miljöpolicy är fastställd att gälla fr o m 2020-03-04.

Robert Larsson VD

Vi som arbetar med miljöfrågor

Anna Håkansson
Anna Håkansson
Kvalité & Miljöansvarig, Ledning
Finnvedens Bil Kristinehamn
Tobias Risberg
Tobias Risberg
Kvalité & Miljöansvarig, Leveranschef, Ledning, Leverans
Finnvedens Bil Volvo