Kvalitetspolicy Finnvedens Bil AB

Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel. Företagets framgång är att utveckla och stärka goda kundrelationer genom att använda rätt processer, rätt kompetens och överträffa kundens förväntningar. 

En förutsättning för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt lärande, kreativitet och nya idéer.

Samtliga medarbetare ska förstå sina egna roller, kunna ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete och vara uppriktigt intresserad av kundens behov och presentera en anpassad lösning. 

Samtliga ledare ska tydligt visa sitt engagemang för kvalitet genom att sätta tydliga mål, gå från ord till handling, utveckla alla medarbetare, ge medarbetarna möjlighet att uppnå sina mål samt delegera befogenheter och ansvar så långt som möjligt. 

Företagets organisation ska alltid sträva efter 100% nöjda kunder.

Denna kvalitetspolicy är fastställd att gälla fr.o.m 2020-03-04.

Robert Larsson, VD

Vi som arbetar med kvalitet

Anna Håkansson
Anna Håkansson
Kvalité & Miljöansvarig, Ledning
Finnvedens Bil Kristinehamn
Tobias Risberg
Tobias Risberg
Kvalité & Miljöansvarig, Leveranschef, Ledning, Leverans
Finnvedens Bil Volvo